កម្មវិធីសិក្សាពេលវិស្សមកាល

ទំព័រដើម / កម្មវិធីសិក្សាពេលវិស្សមកាល

សួស្តី! លោក លោកស្រីដែលជាមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា នាពេលវិស្សមកាល សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង យើងខ្ញុំនឹងមានរៀបចំកម្មវិធីបំប៉នបន្ថែមសម្រាប់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សពីថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទីថ្នាក់១២។ ក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖