ទំនាក់ទំនង

ទំព័រដើម / ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ​824 ផ្លូវជាតិលេខ2 សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទូរសព្ទលេខៈ (855) 23 960 666 | (855) 23 960 333 | (855) 92 666 706

mail info@ais.edu.kh

mail info@mjqeducation.edu.kh
captive_portal www.ais.edu.kh
captive_portal www.mjqeducation.edu.kh