សុខភាពជាអាទិភាពទី១ មានសុខភាពល្អ ទើបដំណើរការនៃជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែល្អប្រសើរ!

ទំព័រដើម / សុខភាពជាអាទិភាពទី១ មានសុខភាពល្អ ទើបដំណើរការនៃជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែល្អប្រសើរ!

សុខភាពជាអាទិភាពទី១ មានសុខភាពល្អ ទើបដំណើរការនៃជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែល្អប្រសើរ! ក្នុងឱកាសបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៣-២០២៤ ខាងមុខនេះ សាលារៀនផ្ដល់ជូននូវកាដូពិសេស ដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នឹងទទួលបានការចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីរៀនត្រៀម សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ព័ត៌មានបន្ថែម : ០១១ ៣៨៨ ៨៦៨/០៩៣ ២១៧ ២១៧ ទស្សនាវីដេអូតាមរយៈ Facebook: https://fb.watch/mXI7Kyqx11/ YouTube: https://youtu.be/Y7F5mNewDVg Subscribe Telegram Channels: American Intercon School (AIS): https://t.me/AmericanInterconSchool American Intercon School (AIS) Location: AIS Choam Chao https://goo.gl/maps/VjonC6xVbGoLwZ8t9 #MJQE #AIS #MJQTV #SCHOOL #knowledge #students #studentlife #contest #science #create #newthings #idea #future #university #skills #learn #summer #program #sports #share #grandopening #Open #Khan #extra #class #campus #Register #rain #storm #health #career