សិស្សានុសិស្សនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សានៅ Bangkok University International នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ

ទំព័រដើម / សិស្សានុសិស្សនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សានៅ Bangkok University International នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ