មាតាបិតាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់តាមដានឱ្យដិតដល់ពីការផ្លាស់ប្តូរ និងបម្រែបម្រួលវ័យរបស់កូនៗ

ទំព័រដើម / មាតាបិតាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់តាមដានឱ្យដិតដល់ពីការផ្លាស់ប្តូរ និងបម្រែបម្រួលវ័យរបស់កូនៗ

មាតាបិតាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់តាមដានឱ្យដិតដល់ពីការផ្លាស់ប្តូរ និងបម្រែបម្រួលវ័យរបស់កូនៗ ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រលើកទី២៦ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី៦-៩ ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣ ក្នុងឱកាសបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៣-២០២៤ ខាងមុខនេះ សាលារៀនផ្ដល់ជូននូវកាដូពិសេស ដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នឹងទទួលបានការចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីរៀនត្រៀម សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ព័ត៌មានបន្ថែម : ០១១ ៣៨៨ ៨៦៨/០៩៣ ២១៧ ២១៧

ទស្សនាវីដេអូលើ Youtube: https://youtu.be/iQc0YCg9JCM

ទស្សនាវីដេអូលើ Facebook: https://fb.watch/mPSdyjy-iD/

Subscribe Telegram Channels: American Intercon School (AIS): https://t.me/AmericanInterconSchool #MJQE #AIS #MJQTV #SCHOOL #knowledge #students #studentlife #contest #science #create #newthings #idea #future #university #skills #learn #summer #program #sports #share #grandopening #Open #Khan #extra #class #graduation