ដំណាក់កាលបន្ទាប់ ពួកយើងនៅតែបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀត!

ទំព័រដើម / ដំណាក់កាលបន្ទាប់ ពួកយើងនៅតែបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀត!

ដំណាក់កាលបន្ទាប់ ពួកយើងនៅតែបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀត! ក្នុងឱកាសបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៣-២០២៤ ខាងមុខនេះ សាលារៀនផ្ដល់ជូននូវកាដូពិសេស ដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នឹងទទួលបានការចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីរៀនត្រៀម សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ព័ត៌មានបន្ថែម : ០១១ ៣៨៨ ៨៦៨/០៩៣ ២១៧ ២១៧ ទស្សនាវីដេអូតាមរយៈ Facebook: https://fb.watch/mVpq26irR6/ YouTube: https://youtu.be/TGa8Rg__-nk Subscribe Telegram Channels: American Intercon School (AIS): https://t.me/AmericanInterconSchool #MJQE #AIS #MJQTV #SCHOOL #knowledge #students #studentlife #contest #science #create #newthings #idea #future #university #skills #learn #summer #program #sports #share #grandopening #