សិស្សានុសិស្សនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សានៅ Beijing Foreign Studies University នៃប្រទេសចិន

ទំព័រដើម / សិស្សានុសិស្សនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សានៅ Beijing Foreign Studies University នៃប្រទេសចិន