តើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ជាអ្វី?

ទំព័រដើម / តើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ជាអ្វី?

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា 
ក្រោមប្រធានបទ “តើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ជាអ្វី?”
អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : រុន បូរាំង
#MJQE#AmericanInterconSchool

បញ្ញាសិប្បនិមិ្មត (AI) គឺជាក្រុមតារានិករនៃបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ដែលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីឱ្យម៉ាស៊ីនមានដំណើរការបានល្អ អាចយល់ពីអ្វីដែលមនុស្សចង់បាន និងធ្វើសកម្មភាពមានបញ្ញាដូចមនុស្ស។ បញ្ញាសិប្បនិមិ្មត (AI) មានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនយ៉ាង ប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសយកមកតែ៣ចំណុចសំខាន់ៗដើម្បីមកចែករំលែក៖ 

១. ការកាត់បន្ថយកំហុសរបស់មនុស្ស :
ពាក្យថា "កំហុសរបស់មនុស្ស" កើតមកដោយសារតែមនុស្សធ្វើខុសម្តងម្កាល។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ កុំព្យូទ័រមិនបង្កើតកំហុសទាំងនេះទេ នៅពេលបានសរសេរកម្មវិធីត្រឹមត្រូវ។ ជាមួយនឹង AI ការសម្រេចចិត្តត្រូវបានយកចេញពីព័ត៌មានដែលបានប្រមូលពីមុនដោយអនុវត្តសំណុំនៃក្បួនដោះស្រាយជាក់លាក់មួយ។ ដូច្នេះកំហុសត្រូវបានកាត់បន្ថយ ហើយឱកាសនៃការឈានដល់ភាពត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងកម្រិតនៃភាពជាក់លាក់កាន់តែច្រើន។

២. ការសម្រេចចិត្តលឿនជាងមុន :
ការប្រើប្រាស់ AI  រួមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀត យើងអាចធ្វើឱ្យការសម្រេចចិត្តលឿនជាងមនុស្ស និងអនុវត្តសកម្មភាពបានលឿន។ ខណៈពេលដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់មនុស្សនឹងវិភាគកត្តាជាច្រើនទាំងអារម្មណ៍ និងការអនុវត្ត។ ប៉ុន្តែ AI ដំណើរការលើអ្វីដែលវាត្រូវបានសរសេរកម្មវិធី និងផ្តល់លទ្ធផលក្នុងវិធីលឿនជាងមុន។  ជាពិសេស ការសម្រេចចិត្តឆ្លាតវៃ AI តែងតែត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តលើអាជីវកម្មដ៏ឆ្លាតវៃ។ បច្ចេកវិទ្យា AI  អាចសម្របសម្រួល ចែកចាយទិន្នន័យ វិភាគនិន្នាការ អភិវឌ្ឍភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃទិន្នន័យ ផ្តល់ការព្យាករណ៍ និងកំណត់បរិមាណច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អបំផុត។

៣. ជួយការងារដដែលៗ :
នៅក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃ ជាទូទៅមនុស្សអនុវត្តការងារដដែលៗជាច្រើនដូចជា ការផ្ញើសំបុត្រថ្លែងអំណរគុណ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារមួយចំនួន និងរឿងជាច្រើនទៀត។ ការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) អាចធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មនូវកិច្ចការទាំងនេះប្រកបដោយផលិតភាព ហើយថែមទាំងអាចលុបចោលកិច្ចការ "គួរឱ្យធុញ" សម្រាប់មនុស្ស និងដោះលែងពួកគេឱ្យមានភាពច្នៃប្រតិដ្ឋកាន់តែខ្លាំងឡើង។


អត្ថបទដកស្រង់ និងកែសម្រួលចេញពីគេទំព័រ៖ 
https://towardsdatascience.com/advantages-of-artificial-intelligence-182a5ef6588c